اگر دل تان را غسل تطهیر دهید، دل تکانی کنید و پاک شوید

بی شک بهار دلتان همیشه زنده می ماند و

زمستان لنگان پای می شود و از آمدن واهمه می کند.

این بار به پا خیزید برای دل تکانی!!

چکمه های زمستانی و لباس های گرم و پشمی تان را در آورده اید

چون بهار دل انگیز در راه است.

طراوت بهار را به خانه دلتان دعوت کنید:

بهار پشت در خانه تان است؛

فقط کافی است پنجره ها را بازکنید و باد و هوای
بهاری را به خانه تان دعوت کنید.

جلوی پنجره بایستید و کمی نفس عمیق بکشید.
با هر نفس، درونتان را تخلیه کنید.

طراوت و تازگی را با هر دم به شش هایتان بفرستی
د و با هر بازدم بوی رخوت و سستی زمستان وجودتان را خارج کنید.

از همین امروز تصمیم بگیرید نگاه تان را تغییر دهید،
داشتن ها و نداشتن ها را با بودن ها و نبودن ها معنا نکنید.

تلاش کنید به قسمت پر لیوان آب نگاه کنید نه به قسمت خالی آن.
در یک کلام، به آرامش بهار برسید تا زیبایی درون شما به مانند
زیبایی بهار به بیرون تراوش کند.

بخندید و بخندید و بخندید و باز به مشکلات بخندید،
چون بهارید و قصد دارید رو سیاهی زمستان روزگارتان
را با زغال های خاکستر شده برای همیشه بسوزانید.

فقط باید یاد بگیرید از همین امروز، مثبت فکر کنید.

غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن، دلت را بتکان…

اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین بگذار همانجا بماند…

فقط از لا به لای اشتباه هایت، یک تجربه را بیرون بکش…

قاب کن و بزن به دیوار دلت…

دلت را محکم تر اگر بتکانی…

تمام کینه هایت هم می ریزد و تمام آن نامردی های بزرگ…

همه حسرت ها و آرزوهایت…

باز هم محکم تر از قبل بتکان…

تا این بار همه آن بی معرفتی ها هم بیفتد…

حالا آرام تر، آرام تر بتکان…

تا خاطره هایت نیفتد…

تلخ یا شیرین، چه تفاوت می کند؟

خاطره، خاطره است…باید باشد، باید بماند…

کافیست؟؟

نه، هنوز دلت خاک دارد…

یک تکان دیگر بس است…

تکاندی؟

دلت را ببین… چقدر تمیز شد… دلت سبک شد؟

حالا این دل جای همان عشق است…

همان عشق معروف…

همان که دلت را لرزاند…

آری جای “او“ست…

دوباره دعوتش کن…

این دل مال “او“ست…

همه چیز ریخت از دلت،

همه چیز افتاد و حالا…

حالا تو ماندی و یک دل…

یک دل و یک قاب تجربه…

یک قاب تجربه و مشتی خاطره…

مشتی خاطره و یک “او”…

.

پيشاپيش وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سال جديد رو به همه دوستان و همراهان و بازديدكننده ها تبريك عرض مي كند

و ازدرگاه خداوند منان براي تك تك شما آرزوي موفقيت , سلامتي را خواهانيم!