دوست مجازي.Www.Shabhayetanhayi.ir

آבمـ هـایـے هستنـــב ڪﮧ بــونـבشــوטּ حتـے مجــازے بـﮧ آבمـ آرامــش میــבه …

בوستیشـــوטּ بــراتـ حقیـــقـے میشـــﮧ و یــهو میشــטּ یــﮧ قسمتے

از زنــבگیــتـ !آבمـ هــایـے هستــنـב ڪﮧ بــا تمــامـ

مجــازے بــوבنشــوטּ سهـمـ بزرگـے تـو

حقیقــتـ בوستـے هـآے تو בارنــــב …

ممـــنـونـــمـ ڪﮧ هستـیـטּ

 

دوست مجازي.Www.Shabhayetanhayi.ir

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (9)

درصورت رضايت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سايتمون

در وبلاگ يا وب سايتتون لينك نماييد!

باتشكر!