هـرگـز نـمــــــــــازت را تـرک مـکــــــــن

مـیـلیـون هـا نفـــــر زیـر خـــــــاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــــه دنـیـاست

تـا سجـده ای کـنـنـد

مناجات با خدا(www.shabhayetanhayi.ir)

ایکاش خدا را به اندازه یک معشوق زمینی دوست داشتیم

شهید آوینی

اگر خدا را به اندازه یک معشوق زمینی دوست داشتیم تمام فرمانهایش را اطاعت می کردیم

و از هر چه منکر بود دور بودیم و

و دیگر چون چرایی برای نماز و روزه و… نبود

هر آنچه او می فرمود انجام میشد...

 

الهی محبتت را روزی ما بفرما

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (5)

درصورت رضايت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سايتمون

در وبلاگ يا وب سايتتون لينك نماييد!

باتشكر!