جملات-تکان-دهنده-تصویر.(www.shabhayetanhayi.ir)

سـنگـی كـه طـاقــت ِ ضـربـه هــای ِ تـيـشـــه رو نــداره ، تـنــديـس ِ زيـبـا نـخـواهـد شــد

.

.

.

آدم ها ”
روزی معنی حرف هایشان را می فهمند
روزی متوجه رفتارهایشان می شوند
که با کسی از جنس خودشان مواجه شوند.

.

.

.

به فرزندان خود بیاموزید، سوار کاری روی اسب پیشنهاد شده نه روی مردم

.

.

.

میشناسم کسانی را که زیر یک سقف
زندگی میکنند
روی یک تخت میخوابند
و سالهاست شناسنامه شان به نام هم شده
اما قلبشان را جایی دورتر از خانه
جا گذاشته اند
و من فکر میکنم دیگر هرگز محرم هم نخواهند شد..

.

.

.

کلّ آب اقیانوس هم نمی‌تواند یک قایق را غرق کند ،
مگر اینکه در آن رخنه کند.
همینگونه انسانهای منفی دنیا، قادر نیستند شما را تحقیر کنند مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد شوند

.

.

.

همانقدر که مسخره می کنیم احترام نمی گذاریم!!!
همانقدر که اشتباه میکنیم تفکر نمیکنیم!!!
همانقدر که عیب میبینیم برطرف نمی کنیم!!!
همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم!!!
همانقدر که حرف میزنیم عمل نمی کنیم!!!
همانقدر که می گریانیم شاد نمیکنیم!!!
همانقدر که ویران میکنیم آباد نمیکنیم!!!
همانقدر که آلوده میکنیم پاک نمیکنیم!!!
همیشه دیگران مقصرند ما گناه نمیکنیم!!!

.

.

.

هیچ فرقـــــی نمیکند
ابرها بالای سرت باشند ،یا نه
شادیت را به روز آفتابـــــی موکــــول نکن
آسمان با احساس تو
آبــــــــــــی میشــــود.

.

.

.

خودش خدا نیست
اما در چشمانش خدا را می بینم
پـــــــــــدرم را می گویم..

.

.

.

بعضی از آدم ها از اعتماد کردن هم پیشمانت می کنند
بعضی از آدم ها از صداقت داشتن هم پیشمانت می کنند
بعضی از آدم ها حتا از احترام گذاشتن هم پیشمانت می کنند.

.

.

.

بزرگوارتر از آن باش که برنجی و نجیبتر از آن باش که برنجانی

.