38581                  اولین نگاه تو

38580               این روزها

38579               جام عشق

38505           انتظار

38504            طواف

38503             تقدیر

38502                   تک درخت

38501               کوثر

38500            ماه مهر

38499             خیال

38498     عاشقی

38497     حسرت

38496     گلم

38495     دنیا

38494     دیوونگی کردم

37391     پرواز

37390     نگو نه

37389     مرد تنها

37388     مرا دریاب

37387     عاشقی

37386     جدایی

37385     نیلوفر

37384     قفس

36606     لحظه ی بی قراری2

36605     وصیت

36569     دفتر خاطرات2

36568     بدرقه

36567     لحظه ی بی قراری

36566     جمعه بارانی

36565     جاده قدیمی

36564     قلب زخمی

36563     درد بی کسی

36562     فدای مهربونیات

36561     دفتر خاطرات

32076     خیال

32075     عاشقی

31341     نیرنگ

30477     وقتی رفتم

.

  منبع:گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ