اس ام اس تنهایی و غم (www.shabhayetanhayi.ir)

خدایا
امضا کن؛
استعفای من است از زمینت

.

.

.

دیشب که نمی دانستم به کدام یک ازدردهایم بگریم کلی خندیدم!

.

.

.

اگر تو به راستی انسان باشی
هر جانوری در کنارت باشد آرامش خواهد داشت.

.

.

.

همه هستند و سخن میگویند اما شاید عشق کوله بار آن پیرمرد تنهاست که طلوع راتا غروب سکوت میکند!

.

.

.

قلیون یه درس خوب به آدم میده به پای کسی بسوز که نفسشو خرجت کنه.

.

.

.

اگر بدانی جایگاهت کجاست مرا باور میکنی
اگر بدانی چقدر دوستت دارم درد مرا درمان میکنی
تو عزیزی برایم تو بی نظیری برایم حرف دلم به تو همین است قلبت می ماند تا آخرین نفس برایم.

.

.

.

دوستی ها کمرنگ بی کسی ها پیدا راست گفت سهراب ادم ها اینجا تنهاست.

.

.

.

ﮔﺎﻩ ﮔﺪﺍﺭﯼ ﺳﻔﺮﮐﻦ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺩﻟﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪﺍﺯﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮﻟﻤﺲ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

.

.

.

خیانت است اماانقدر ک بایادت بودم با خودت نبودم
عاشقانه حقیقت تلخ تنهایی جدایی
می دانم
خیلی غلط می کند
ولی چه کنم
دلم ترا می خواهد.

.

.

.

از فردا بیشتر مراقب باش تقاص اشکهای امشب من سنگین تر از تمام روزهایی است ک عاشقانه گریه کردم

.

.

.

اشک هایم راهم تصفیه کنند بد نیست
شوریشان زخم هایم را میسوزاند.

.

.

.

فضای مجازی واسه بعضیا مثل بهشت زهراست
واسه سر زدن به اونی که دوستش دارن
ولی دیگه ندارنش
برای آروم کردن دل خودشون میرن توی پروفایلش
به سلامتیه کسی که همدمم بود
اما نشد بمونه
نذاشتن بمونه
خوبیش اینجاست که همه چیز افتاد تقصیر من

.

.

.

خیال تو می ارزد به داشتن همه

.

.

.

ارزش قطره های باران راگل های تشنه میدانندو قدر عزیزان خوب را دلهای تنگ.

.

.

.

چه سوال امتهانی مسخره ای
جای خالی راپر کنید؟؟؟؟؟؟؟؟
مگر  جای خالی  هم پرمیشود؟؟؟

.

.

.

گاهی وقتا خودمو بغل میگیرم و میگم
غصه نخور دیوونه خودم ک باهاتم

.

.

.

ﺑﺮﻑ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﻗﺘﯿﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺷﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﮐﻪ ﻫﻢ ﺭﻭﺵ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺵ

.