اس ام اس عاشقانه 93 (www.shabhayetanhayi.ir)

تقویم امسال من باز هم سپید ماند!
اتفاقها منتظر تواند

.

.

.

خدایا تنها نگذار دلی را که هیچکس دردش را نمی فهمد

.

.

.

غم داشتن بخشی از زندگی است
ولی غمخوار نداشتن
عذاب زندگیست

.

.

.

میخواهمت
این خلاصه ی تمام حرفای عاشقانه دنیاست!

.

.

.

هدفم را نشانه گرفته ام قلب تو
بدون هدف دوستت دارم

.

.

.

خرابه های دلم از تمام خانه های جهان قشنگ تر است چون یاد تو در آن ساکن است!

.

.

.

حسادت می کنم به تو
که آسان  که آسوده فراموش می کنی اما فراموش نمی شوی !

.

.

.

چه شده ای دل دیوانه؟
هوایش کردی؟ با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟
گفته بودم که دلش معدن بی معرفتیست تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟

.

.

.

تنم لرزید وقتی لبخند غریبه
سردی نگاهش را آب کرد.

.

.

.

به یاد دارم اگر دیدمت به خواب امشب
بپرسم از تو چرا ساعتی نمی مانی؟

.

.

.

آرام بگیر دلم
او بدون تو آرام است

.

.

.

کاش بودی تا دلم تنها نبود…

.

.

.

تا یا دی هست بیا دتم مگر ان روز که نه منی هست نه یا دی نه خیالی

.

.

.

عشق همه دردهارو شفا میده الا درد عشق

.

.

.

یادمه خیلی گفت عاشقش نشم اما شدم ای کاش قلبمم مثل مغزم گوش داشت.

.

.

.

محکم ببار باران
نم نم علاج زخمهایم نیست.