سلامتی-دخترا-چادری (www.shabhayetanhayi (22)

سلامتی اون دخترایی که وقتی دوتا لات میبینن عوض لبخند چادرشونو محکم تر میگیرن

سلامتی دخترایی که چادرشون خاکی و گلی و خیس میشه ولی از سرشون باز نمیشه

سلامتی دخترایی که سرشون بره چادرشون نمیره

سلامتی-دخترا-چادری (www.shabhayetanhayi (3)

سلامتی دخترایی که آروم  و سنگین قدم بر میدارن که مبادا دل نامحرمی بلرزد

سلامتی دخترایی که زیباییشونو عرضه نمیکنن به هرکس و ناکسی

سلامتی دخترایی که از هر کس و ناکسی دل نمیبرن

سلامتی دخترایی که بهشون میگی امل ولی….

سلامتی-دخترا-چادری (www.shabhayetanhayi (1)

 

سرشار از فهم و دانایی ان و بازم سکوت میکنن تا مبادا ترک بردارد چینی نازک عفتشون

و سلامتی دخترایی که میراث زهرا (س) رو خوب حفظ کردن

سلامتی همشون صلوات