خدایا

من در خودم مانده ام

ماندنی که سرانجامش به تباهی میرسد

کمکم کن از خودم بگذرم

تا بتوانم به تو برسم

 

 

مناجات-با-خدا (www.shabhayetanhayi.ir) (2)