اس-ام-اس-جدید-عاشقانه (www.shabhayetanhayi.ir)

اس ام اس جدید عاشقانه

.

.

.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ.

.

.

.

هدفم را نشانه گرفته ام قلب تو
بدون هدف دوستت دارم.

.

.

.

من صفرم تو دویی با تو بیستم بی تو نیستم.

.

.

.

به تو نیاز دارم مثل آدم به حوا
نه نه مثل آدم به هوا

.

.

.

برایم دعا کن  اجابتش مهم نیست  نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی ..

.

.

.

تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را
هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد.

.

.

.

سری را که درد نمیکند دست مال نمیبندند
اما سر من درد میکند برای دستی که مال تو باشد.

.

.

.
ﻣﺮﺍ ﺣﺒﺲ ﮐﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺼﺎﺭِ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺠﺮﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻡ

.

.

.

میان مشغله هایم گم شده ام
ولی دلم برای هوایت همیشه بیکارست!

.

.

.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻭﯼ میرسی به ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ
ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺘﻢ میشود ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻦ.

.

.

.

ماه من
نماز آیات می خوانم وقتی گرفته ای!

.

.

.

او ضمیر مفرد غایب نیست
او همه دنیای من است…

.

.

.

میگن بزرگترین ثروت هرکس مهربونیشه!
چطوری مایه دار؟؟؟

.

.

.

تاتویی در خاطرم با دیگران بیگانه ام باخیالت همنشین بادوریت دیوانه ام..

.

.

.

لیاقت می خواهد واژه  ما  شدن
لیاقت می خواهد شریک  شدن
تو خوش باش به همین با هم  بودن های امروزت
من خوشم به خلوت تنهایی ام
تو بخند به امروز
من میخندم به فرداهایت

.