به نام خدا.

در سی پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی حضور پرشور مردم ایران علی الخصوص

مردم شهید پرور شهرستان خلیل آباد و اقشار مختلف مردم روستاهای همجوار

در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن با حضوری گسترده، پرشور و آگاهانه باشعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سالروز پیروزی انقلاب را جشن گرفتند.

1-راهپیمایی22بهمن شهرستان خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (1)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (2)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (3)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (4)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (5)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (6)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (7)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (8)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (9)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (10)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (11)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (12)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (13)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (14)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (15)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (16)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (17)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (18)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (19)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (20)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (21)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (22)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (23)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (24)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (25)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (26)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (27)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (28)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (29)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (30)

حضور تکنیسین فوریت پزشکی 115 شهرستان خلیل آباد در مراسمراهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (31)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (32)

نمایش رزمی کاران روستای دهنو در انتهای مراسم

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (33)راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (34)راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (35)

راهپیمایی22بهمن-شهرستان-خلیل آباد-www.shabhayetanhayi.ir (36)

جداکننده های اختصاصی وبسایت بزرگ شبهای تنهایی.gif2 عکاس : هادے صادقے

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے