آدم برفی نبودم که به پایت یک شبه آب شوم

من مو به مو سفید شدم

 آدم برفی-www.shabhayetanhayi.ir

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت

 آدم برفی-www.shabhayetanhayi.ir

برای آدم برفی چشم نگذار وگرنه آب که نمی شود ، هیچ
تا یک عمر هم خیره به رد پاهایت می ماند

آدم برفی-www.shabhayetanhayi.ir

آدم برفی هم که باشی دلت میخواهد کسی در آغوشت بگیرد
دلت میخواهد یک نفر کنارت باشد تا گرمت کند ، تا آرامت کند
مهم نیست آب شدن ، نیست شدن
مهم آن آرامش است حتی برای چند لحظه

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C-www.shabhayetanhayi.ir_1.gif

اینم آدم برفی خودم…!

UPHOTO_20140217_195111

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے