مهم نیست که فردا چی میشه !

مهم اینه که امروز

” دوستت دارم “

مهم نیست فردا کجایی !

مهم اینه هر جا که باشی

” دوستت دارم “

مهم اینه که تا ابـــــــــــد

” دوستت دارم “

مهم نیست قسمت چیه !

مهم اینه که قسمت شد ،

” دوستت داشته باشم “

 

مهم-دوست-داشتنه.(www.shabhayetanhayi.ir)