مناجات-با-خدا-(خدایا شکرت)-(www.shabhayetanhayi.ir)