بیچاره مترسک

 

سرتاسر سال از مزرعه محافظت می کرد

 

ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد

 

آری ، پاداش وفاداری جز این نیست

 

 

جملات-زیبا-مترسک.shabhayetanhayi.ir