نامه-به-عشق-www.shabhayetanhayi.ir

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد

امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی..

 

tanhaee-www.shabhayetanhayi.ir

چه کسی گفته که من تنهایم ؟؟؟

من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم

بگذار تنهایی از حسودی بمیرد .

 

tanhaee-www.shabhayetanhayi.ir

 منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے