مسمومیت-shabhayetanhayi.ir

 شاركول (زغال فعال) برای جلوگیری از جذب سموم در دستگاه گوارش استفاده می‌شود.

مصطفی بیژنی اظهار كرد: همچنین این ماده از جذب روده‌ای دارو در مسمومیت‌های دارویی جلوگیری می‌كند این ماده با اتصال به داروهایی كه از صفرا ترشح می‌شوند از چرخه‌ آنتروهپاتیك جلوگیری می‌كند.

وی استفاده از شارکول را در پارگی مری و و در موارد اورژانس آندوسكوپی ممنوع خواند و ادامه داد: تهوع و استفراغ، مدفوع سیاه رنگ، آسپیراسیون، متراكم شدن آن در داخل لومن روده از عوارض شاركول است.

این عضو هیئت علمی دانشكده‌ پرستاری فسا افزود: شاركول روی جذب موادی چون لیتیوم فلزات سنگین نظیر آهن و سرب، الكل و هیدرو كربن‌ها، مواد سوزاننده، سیانیدها تأثیر ندارد.

بیژنی اضافه کرد: در دوز بسیار زیاد داروها و سموم بالقوه خطرناك با تأخیر عملكرد روده از شاركول استفاده می‌شود.

دیگوكسین، آمی‌تریپتیلین، آمینوفیلین و تئوفیلین، باربیتورات‌ها و كاربامازپین از مواردیست كه برای دفع آنها از دوزهای متعدد شاركول استفاده می‌كنند.

وی با بیان اینكه از تحریك معده برای تخلیه آن از مواد مسموم استفاده می‌شود، ادامه داد: تحریك معده با استفاده از شربت اپیكاك است البته تحریك محیطی معده و تحریك مركزی ناحیه كموتاكتیك سبب استفراغ می‌شود.
منبع: نظام پرستاری

[subscribe2]