تورنیکت-shabhayetanhayi.ir.

کامران محمدی اظهار كرد: این طرح در ارتباط با مشكلاتی مواجه بود كه اغلب به‌هنگام خونگیری در نوزادان و یا افراد بیهوش حادث می‌شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال فرد در موارد اوژانس برای خونگیری و برجسته شدن رگ تورنیكت را برروی بازوی نوزاد یا فرد بیهوش می‌بست اما به علت پنهان شدن زیر لباس فراموش می‌كرد آن را باز كند كه در مواردی سبب عدم خونرسانی و آمپوتانسیون و قطع عضو می‌شد.

این دانشجوی كارشناسی فوریت‌های پزشكی افزود: از این‌رو برآن شدم برای برطرف كردن این مشكلات تونیكت آلام‌دار بسازم تا پرسنل و بیمار را از بسته بودن طولانی‌ مدت تورنیكت مطلع كند.

محمدی با اشاره به ایمنی ثانویه این وسیله گفت: چنانچه تورنیكت برای مدت 30 ثانیه باز نشود آلارمی زده می‌شود كه پرسنل و فرد را مطلع كند اما اگر پس از 30 ثانیه هم كسی متوجه نشد تورنیكت به طور اتومات و خودكار باز می‌شود و بدین ترتیب خطر عدم خونرسانی و آمپوتانسیون به صفر می‌رسد.

وی با بیان اینكه این وسیله امسال ثبت اختراع شده است، یادآور شد: البته 30 درصد این اختراع به اسم دكتر جواد كچوری فوق تخصص قلب و عروق و 30 درصد آن به اسم حامد حسنی كارشناس فوریت‌های پزشكی به ثبت رسیده است.
منبع: نظام پرستاری

[subscribe2]