آنژیوکت

 مخترع شیرازی موفق به ساخت «آنژیوكت» با طراحی بهینه شد.

حامد حسنی اظهار كرد : این تنها آنژیوكتی است كه به Safty Box نیازی ندارد و خطر Niddel Stick شدن هم وجود ندارد و با این آنژیوكت احتمال بروز این خطرات به صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: به كمك این آنژیوكت می‌توان هم‌زمان 3 كار را از جمله دادن سرم و تزریق دارو را با هم انجام داد و حتی امكان خارج شدن خون از سر آنژیوكت وجود ندارد.

این مخترع شیرازی با بیان اینکه این قابلیت‌ها با تغییر كاربری و ساختار آنژیوكت ایجاد شده است، افزود:

این اختراع با همكاری «حسین قاری‌زاده» از كارشناسان فوریت‌های پزشكی به انجام رسیده است.

حسنی با اشاره به استفاده‌ پایلوت آن در دانشگاه علوم پزشكی شیراز زیر نظر دكتر كچوری گفت: نتایج این اجرا رضایت‌بخش بود.

وی با بیان اینکه هم‌اكنون در حال واگذاری امتیاز این اختراع به شركت بزرگی برای تولید انبوه آن هستیم، خاطرنشان كرد: قیمت این كالا با توجه به كاربری 3 برابری آن در مقایسه با نمونه‌ آمریكایی بسیار مناسب است.
منبع: نظام پرستاری

[subscribe2]