لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است

1

تو که می آیی

پنجره ای باز می شود

پرده بی رنگ دلتنگی

کنار می رود

آرام میان جانم

خانه می کنی

 15718583_2f9ce0e31247473948 - Copy

وقتی میای صدای پات، از همه جاده ها میاد

انگار نه از یه شهر دور،که از همه دنیا میاد

تا وقتی که در وا می شه،لحظه دیدن می رسه

هرچی که جاده ست رو زمین،به سینه من می رسه…. آه

ای که تویی همه کَسم،بی تو می گیره نفسم

اگه تو رو داشته باشم،به هر چی می خوام می رسم

وقتی تو نیستی قلبمو،واسه کی تکرار بکنم

گلهای خواب آلوده رو،واسه کی بیدار بکنم

واسه کبوترای عشق،دست کی دونه بپاشه

مگه تن من می تونه،بدون تو زنده باشه

عزیزترین سوغاتیه،غبار پیراهن تو

عمر دوباره منه،دیدن و بوییدن تو

نه من تو رو واسه خودم،نه از سر هوس می خوام

عمر دوباره منی،تو رو واسه نفس می خوام

[kkstarratings]