.

اگه به یه نفر قول دادی ، باهاش بمونی

 

باهاش بمون

 

دیگه حق نداری چراغ امید دلشو خاموش کنی

 

رو حرفت باش و عاشقش باش

 

مطمئن باش

 

دنیاشو به پات میریزه

 

gomalat tasviry..shabhayetanhayi .

.

yahoo......shabhayetanhayi

.

.

.

جملات زیبا و تکان دهنده

.

.

.

درود خدا بر آنهایی که
دعا دارن ولی ادعا ندارند
نیایش دارند ولی نمایش ندارند
روا دارند ولی ریا ندارند
رسم دارند ولی اسم ندارند.

.

.

.

قوی ترین آدم ها همیشه کسانی نیستند که پیروز می شوند،
بلکه آن هایی هستند که وقتی می بازند تسلیم نمی شوند!

.

.

.

انسان قوی کسی است که،
نه منتظر می ماند خوشبختش کنند
و نه اجازه می دهد بدبختش کنند.

.

.

.

تا جایی که میتونی “از آدم های منفی حذر کن” و تا جایی که می تونی “بچسب به آدم های مثبت” . چرا؟؟؟
چون انرژی اونها روی من و شما اثر می گذاره . آدم مثبت دیدی، چیکار می کنی؟ بچسب بهش!
آدم منفی هم دیدی، در رو! چون “افسرده دل، افسرده کند انجمنی را”
یک ماه با یه آدم غرغرو راه برو، بعد از یک ماه خودت هم راه میری، غر میزنی!!!

.

.

.

هر وقت تونستی به کسی آرامش ببخشی
بدان عاشق شدی
وگرنه عشقی که آرامش معشوق را بگیرد
خود خواهیست…

.

[subscribe2]

.

در دنیا از سه آهنگ می هراسم
صدای کودکی از بی مادر
صدای عاشقی از جدایی
و صدای مجرمی از بی گناهی

.

.

.

به آدم ها دل نده،
تو که از خدایشان عاشق تر نیستی
آن ها خدای خود را به نیمه نانی میفروشند،
و تو را
به نیمه شبی….!!!

.

.

.

جهـــــــان کــــنار می کشـــد
برای کســــــــانی که مـــــــیدانند کجـــــــــا مــــــــیروند …

.

.

.

به خاطر سه چیز هیگاه کسی را مسخره نکن
1 : چهره
2 : پدر و مادر
3 : زادگاه
چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

.

.

.

لیست نعمتهایم را ورق میزنم
تمامی ندارد
تا اخر عمر بدهکار رحمتت هستم
ای خدای مهربان….

.

[subscribe2]