.

از کودک فال فروش پرسیدم:

چه میکنی؟

گفت از حماقت انسان ها تکه نانی در می آورم

اینها از منی که در امروز خودم مانده ام

فردایشان را می خواهند !

جملات زیبا.کودک فقیر.shabhayetanhayi.ir

[subscribe2]