.

اگر حس روییدن در تو باشد،

حتی در کویر هم رشد خواهی کرد

kavir.جملات زیبا....shabhayetanhayi.ir

[subscribe2]