.

بهترین معلم من کسی بود که

 با ارزشترین مطلب عمرم را به من آموخت :

 دو خط موازی روی تخته کشید و گفت

این دو هیچگاه به هم نخواهند رسید 

مگر اینکه یکی خود را بشکند….

جملات زیبا.تصاویر تکان دهنده.shabhayetanhayi.ir

[subscribe2]