.

وقتی دلت خیلی تنگ باشه٬

چایی هم از گلوت پایین نمیره….!!

آدمک تنها...من و تنهایی.shabhayetanhayi (1)

من و تو

یه عکس دو نفره به این دنیا

بدهکاریم

آدمک تنها...من و تنهایی.shabhayetanhayi (2)

[subscribe2]