.

yahoo......shabhayetanhayi

.

اس ام اس عاشقانه

.

اس ام اس عاشقانه.shabhayetanhayi.ir

.

.

.

عاشق شدن
شانس میخواهد
عاشق ماندن
معجزه

.

.

.

گاهي مرا ياد كن؛من همانم كه اگر ساعتي از من بي خبر بودي اسمان را به زمين ميدوختي

.

.

.

این روزها اگر چه از یاد بردن رسم است
اما من تو را خوب حفظم.

.

.

.

دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است
اذان افطارش را تو بگو…

.

.

.

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه
چنان مهرت به جانم کرده ریشه
که در شش گوشه ی قلبم نوشته
عزیزم ، دوستت دارم همیشه

.

[subscribe2]

.

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد
امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی..

.

.

.

فاصله دورت نميكند عزيزم
در خوبترين جاي جهان جاي داري نفسم
جايي كه دست هيچكس به تو نمي رسد:
قلبم
.

.

.

عاشق نشو ای دل با تنهایی سر کن
حالم رو میبینی حرفامو باور کن
عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده
میسوزی میمیری این دنیا نامرده

.

.

.

تا توهستی
زندگی از آن من است
نفس میکشم با نفس هایت
مرد زندگی من  ببخش این لیلی مجنونت را
که تا بیکرانه دوستت دارد.

.

.

.

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت.

.

.

.

بهانه می تراشی و مرا عذاب میدهی
به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی
دلم پر از گلایه ها ، تنم اسیر درد و خون
ولی تو قهر با دلم برای لحظه ی مکن.

.

[subscribe2]