آموزش زبان انگلیسی.shabhayetanhayi.ir

Hi, Mr. Carter. Are you here for your six-month checkup
سلام آقای کارتر. برای چکاب شش ماهه تون اینجایید؟

Mr. Carter: Yes, but I also have a sore tooth. I think I might have a cavity.
بله . اما دندون درد هم دارم. فکر کنم دندونم پوسیده شده

Dentist: Okay. Open your mouth wide. Which tooth is bugging you?
خیلی خب، دهانتو کامل باز کنید. کدوم دندون اذیتتون میکنه؟

Mr. Carter: It’s a molar on the bottom right side.
یکی از دندونهای آسیابمه، سمت راست اون آخر

Dentist: I see the one. Actually, that’s your wisdom tooth.
دیدمش. در واقع اون دندون عقلتونه

Mr. Carter: Will it need to come out?
باید بکشمش؟

Dentist: I won’t know for sure until I see the X-ray. Have you been flossing regularly?
تا وقتی توی عکس نبینم نمیتونم نظر بدم. مرتبااز نخ دندون اتفاده کرده اید؟

Mr. Carter: Not as often as I should, I’m afraid.
نه خیلی، متاسفانه

Dentist: It’s really important to take care of your gums.
خیلی مهمه که از لثه هاتون مراقبت کنید

Mr. Carter: I know. I brush twice a day, but I just forget to floss sometimes.
میدونم، روزی دو بار مسواک میزنم فقط گاهی فراموش میکنم از نخ دندون استفاده کنم
………………………………………………….
Are you here for a checkup?
برای چکاب اینجایید؟

Is there a special reason for your visit?
مشکل خاصی دارید؟

What brings you in today?
مشکلتون چیه؟
…………………………
I have a sore tooth
I have a toothache
دندون درد دارم

I have swollen gums
لثه ام ورم کرده

I have pain in my jaw
فکم درد میکنه

I have a loose tooth
دندونم افتاده

I have a chipped tooth
یه تیکه از دندونم از بین رفته

I have a cavity
دندونم کرم خورده

It hurts when I chew
وقتی چیزی می جوم دندونم درد میگیره

It hurts when I eat something cold/hot
وقتی چیز سرد/گرم میخورم درد میگره
…………………………
Open your mouth wide
دهانتونو کاملا باز کنید

Let’s take a look inside
بذارید داخل دهانتونو ببینم
…………………………
Which tooth is bugging you?
Which tooth is bothering you?
کدوم دندون اذیتتون میکنه؟

Where does it hurt?
کجا درد میکنه؟

Where are you feeling the most pain?
کجا بیشترین درد رو احساس میکنید؟
…………………………
That’s your wisdom tooth
دندون عقلتونه

That’s your eyetooth
دندون نیشتونه

That’s your molar
دندون آسیابتونه
…………………………
Will it need to come out?
احتیاج به کشیدن داره؟

Are you going to pull the tooth?
میخوایید دندون رو بکشید؟

Do I need an extraction?
باید دندونم رو بکشم؟

Do I need a filling?
باید دندونم رو پر کنم؟
…………………………
Have you been flossing regularly?
مرتبا از نخ دندون استفاده میکنید؟

Do you brush twice a day?
روزی دوبار مسواک میزنید؟

Do you rinse with mouthwash?
دندوناتونو با دهان شوی میشورید؟
…………………………
Not as often as I should
نه خیلی/ نه به اون اندازه

I wish I could say yes
نه /ای کاش میتونستم بگم بله

I’m afraid not
نه متاسفانه
…………………………
It’s important to take care of your gums
خیلی مهمه که از لثه هاتون مراقبت کنید

You should get into a habit of flossing daily
باید عادت کنید هر روز نخ دندون استفاده کنید.

.

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (30)

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!