خطر ابتلا به آسم در کودکانی که بیش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کنند، دو برابر افزایش می‌یابد.

tv.shabhayetanhayi.ir

 دکتر ایرج قبادی فوق تخصص بیماریهای ریوی گفت: بنابر تحقیقات جدید محققان، رابطه بین تماشای تلویزیون و بروز آسم در کودکان به دلیل کاهش فعالیت‌های فیزیکی، افزایش وزن و به دنبال آن اختلال سیستم تنفسی است.
وی افزود: مطالعات انجام شده برروی گروهی از کودکان نشان داده که میزان خس خس سینه در کودکانی که مدت زمان طولانی را در مقابل تلویزیون می‌گذرانند بیشتر است که عدم توجه به آن، موجب بروز آسم می‌شود.
این متخصص یادآورشد: خطر بروز آسم و اختلالات تنفسی در کودکانی که بیش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کنند، دو برابر افزایش می‌یابد.

[subscribe2]