zibasazi www.shabhayetanhayi.ir

آمد و «محمد» و «امین» شد

آمد و «محمد» نامیده شد؛ نامی که پیش از او نبود!
تمام پیامبران و فرشتگان او را می ستودند و می ستایند؛

که «کریم» و کرامتش زبان زد خاص و عام بود؛
چنان که پروردگار بدین وصفش ستود.

در مکه، چون وی را می آزردند، به کوه ها پناه می برد
و دل و جان به خدا می سپرد.

vladate payambar www.shabhayetanhayi

خدیجه علیهاالسلام و علی علیه السلام همه این ها را می دیدند؛
اما چون او را می یافتند، می شنیدند:

«اَللّهُمَّ اهْدِ قَومی فاِنَّهم لا یَعلَمُون؛
خدایا! اینان را هدایت گردان، که نادانند».

مهرت را در دل هاشان افکن، که نامهربانند… .

آمد و «رحمت» نامیده شد؛ برای همه آفریدگان ـ از خوبان و بدان ـ ؛

چندان که به خیل کافران، روی می آورد و در هدایتشان

پافشاری می کرد. رنج ها و دردها می کشید؛

ولی هرگز از مهربانی دریغ نمی ورزید.

 

vladate payambar www.shabhayetanhayi

آمد و «متوکل» نامیده شد؛ که همواره به خدا اعتماد داشت؛
نه به دنیا…

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

روزی از دشمنانش کسی در گیر و دار نبردی
او را ـ تنها ـ در حالی که خواب بود، دید؛

شمشیر بر وی برکشید و پرسید:
ـ چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟
فرمود: خدا!

سپس آن کافر، ترسان از این همه صلابت، دست هایش لرزید
و بر زمین فرو لغزید. آن گاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله
شمشیر در دست، بازپرسید: کدامین کس، ناجی ات می شود؟

و صدایی لرزان شنید: بزرگواری شما!
آمد و «امین» نامیده شد؛ چنان که «عبداللّه » بود؛
«مصطفی» و… برترین پیامبر و آفریده است؛

که آیینش مطابق فطرت آدمیان، و معجزه اش بیان کننده
هر چیز در هر زمان و مکان… و این است سرّ خاتمیت.

ولادت پيامبر اكرم ..Www.Shabhayetanhayi.ir

manba...shabhayetanhayi.ir منبع: وب سایت بزرگ شبهای تنهایی