سلام و ضمن خیر مقدم به دوستان گرامی.

خبر جدید ویژه همشهری های گرامی مون در شهرستان کاشمر!

البته این خبر باید دوروقبل اعلام می شد ولی هنوز نسبت به دیر رسانی زیادی هم

دیرنشده!!!

daneshmand  www.shabhayetanhayi.ir (H.s 92-10)

حضور پر خیر و برکت استاد خطیب و توانا حاج مهدی دانشمند از امشب

در شهرستان کاشمر.

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

دوستان همشهری های عزیز و شهرستان های همجوار و روستاهای اطراف که

قادر به اومدن به کاشمر را دارن از امشب به مدت 5 شب سخنرانی این استاد عزیز و گرانقدر

را میتونن در این شهرستان دنبال کنن.!

daneshmand  www.shabhayetanhayi.ir (H.s 92-10)

حول مسائل سخنرانی این 5 شب در رابطه با “ازدواج” “خانواده” “همسر داری

آسیب شناسی آناز همه دیدگاه ها بررسی خواهد شد!

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

تاریخ حضور این استاد از امروز 92/10/25 الی 92/10/30

ساعت شروع سخنرانی : هرشب ساعت 20:15

مکان:خراسان رضوی-شهرستان کاشمر-خیابان قائم-مهدیه بزرگ کاشمر

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

توجه:دوستانی هم که قادر نبودند حضور داشته باشند بعد از این 5 شب

فیلم ها

بصورت فایل های موبایل و کامپیوتر در وب سایت ما قرار خواهد گرفت!

پس با ما همراه باشید!

manba...shabhayetanhayi.ir منبع: وب سایت بزرگ شبهای تنهایی