.

خیـــلـــى بـــده احــســاس کــنــى

مــثــلِ دارویــى فقط وقتِ نیاز ازت استفاده کنند..!

 

جملات زیبای تنهایی...shabhayetanhayi.ir

مرا به ذهنت بسپار، نه به دلت ،

من از گم شدن در جاهای شلوغ می ترسم….!

 

جملات زیبای تنهایی...shabhayetanhayi.ir...