تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (2)

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3)مهدیا! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3)

جانها، شورانگیز از یاد دلربای توست. شقایق های شادی بشر،

در شبستان شیدایی تو می كاود و شایسته ترین بندگان خدا، شب ها و روزها،

شرط تداوم حیات خویش را در آویختن به شاخه طوبای محبت تو می دانند.

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3) یارا! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3)

دلها به یاد تو می تپد و روشنی نگاه منتظران به افق خورشید ظهور توست …

ای برترین افق برای پرواز پرندگان آرزو، ای تجلی آبی ترین آسمان امید، ای منتهای برترین خیال هستی،

ای آرمان همه چشم انتظاران، دنیا نیازمند ظهور توست، و قلب انسانها به شوق زیارت روی دلربای تو می تپد.

ای قلب عالم امكان، بیا و گـَرد گامهایت را توتیای چشمانمان قرار ده.

بیا كه نوای دل انگیز توحیدت را با گوش جان شنواییم.

 

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (5)

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (8)تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (9)تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (8)

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (5)

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11) ای ساقی فرج! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)


چشم‌ها آنقدر در فراق تو اشک ریخته و انتظار کشیده،

دست‌ها آنقدر طلب نور کرده و خالی مانده،

دوش‌ها آنقدر تازیانه سنگین اهانت را

بر پیکره باورهای دینی تحمل کرده

که دگر توان از کف داده.

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11) مولای من! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)

کجا هستی که دوستانت را عزت بخشی

و دشمنانت را ذلیل و خوار کنی:

«این معز الاولیاء و مذل الاعداء.»

 

آغاز امامت امام زمان shabhayetanhayi.ir(عج) (4)

نهم ربیع الاول

سالروز آغاز ولایت و امامت و زعامت

آخرین سحاب رحمت و یگانه ذریه ذخیره دودمان آل طاها،

حضرت مهـدی مـوعـود (عج)

بر منتظران و چشم انتظــاران ظهــورش تبریک و تهنیت باد.

 

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (1)