.

سخت است بغض داشته باشی

 

و بغضت را هیچ آهنگی نشکند

 

جز صدای کسی که

 

دیگر نیست…

 

جملات زیبای تنهایی.shabhayetanhayi.ir.