.

حوصله ام برفی ست

 

با یک عالمه قندیل دلتنگی

 

از گوشه ی دلم آویزان

 

آهای

 

کافی ست کمی ، ها ، کنید.

جملات زیبای تنهایی.shabhayetanhayi.ir