.

 

وقتی گریه میکنی

 

تمام وجودم آتیش میگیره

 

نمیدونم اینجا زمینه یا جهنم؟؟

 

گریه نکن عروسکم … گریه نکن دارو ندارم

مادر....shabhayetanhayi.ir..

بی تو

 

با خاطره هایت چه کنم؟؟

 

 

madar..shabhayetanhayi.ir