Tanhaee (H.s 92-10)

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست!

– — – — – — – — – — – — – — – — –

“تک پرم نماند” خیالی نیست… بگذار دیگری پرپرش کند!!!

– — – — – — – — – — – — – — – — –

برو,اینجا برای با هم بودنمان به اندازه ی یک عمرفاصله است.

– — – — – — – — – — – — – — – — –

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن …
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن !!!

– — – — – — – — – — – — – — – — –

همه ی زندگیم بود ولی هیچ جای زندگیم نبود …

– — – — – — – — – — – — – — – — –

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ، ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﻤﺎﻥ ﺗﺒﺮ ﺍﺳﺖ !

اینجا فقط واژه می فروشم و سکوت میخرم
چه تجارت دردناکی ست تنهایی !

– – – – – – – – – – – – ———————–

زندگی چه اتفاق غم انگیزی است
وقتی تنهایی ات سالها از تو بزرگتر باشد

– – – – – – – – – – – – ———————–

حتما نباید مدت ها دور از تو باشم تا تنها شوم
یک روز من بی تو ، یک عمر تنهاییست !

– – – – – – – – – – – – ———————–

هر طور که بچینم کنار هم این حروف الفبا را
جز “تنهایی” معنی دیگری نمیدهند !

– – – – – – – – – – – – ———————–

وقتی حالت بده روحت بی پناهه
میبینی هر کاری کردی اشتباهه
وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست
وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست

– – – – – – – – – – – – ———————–

تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

– – – – – – – – – – – – ———————–

ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل میگیرند
رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند،
به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدمها !

Tanhaee (H.s 92-10)

حالا دیگر شیشه پَهن عینک دودی هم قرمزی چشمهایم را قد نمی دهد !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩکتر میشوی ، ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می ﺭﺳﺪ
ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اش ﺑﯿﺸﺘﺮ می ﺷﻮﺩ ، ﺑﺰﺭﮒ تر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می ﺭﺳﺪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪﯼ ، می ﺑﯿﻨﯿَﺶ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﯾﺪﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
اشتراک من و دریا دلشوره هایی ست که درونمان موج میزند اما هیچکدام تو را نمک گیر نکرد !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
چقد سخته وقتی ازت میپرسه “ناراحت شدی ؟”
اشک از چشات بریزه و بگی اشکال نداره …

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
می روم اما چمدانم را نمی برم …
سنگین است روزهایی که بی تو زندگی کرده ام !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نقش درخت خشک را بازی می کنم ، نمی دانم باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن ؟
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

پرم از اشک آنقدر که دنیا باید چتر بر سرش بگیرد …

———————————————

دلتنگی
تنها نصیب من بود
از تمام زیبایی هایت
———————————————
تو این دنیا تو این عالم
میون این همه آدم
ببین من دل به کی دادم
به اون کس که نمی خوادم
دلم شیشه دلش سنگه
واسه سنگش دلم تنگه
———————————————
برنگرد
که بر نمی گردی تو هیچوقت
نمی خواهمم داشته باشمت نترس فقط بیا
در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت
دلم برای راه رفتنت تنگ شده است
———————————————-
میخوام که عاشقت بشم
گل شقایقت بشم
دلم واست تنگ شده بود
گفتم مزاحمت بشم
———————————————
میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست
کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست
دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست
فقط در دست هاى گرم تو مردن قشنگست
———————————————
پیام : موردی برای نمایش نیست
فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست
تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست
دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده
واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!

Tanhaee (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی