فدای صداقت بی سواد که :

 

وقتی ازش پرسیدند ، عشق چند حرف داره ؟؟؟

 

گفت چهار حرف

 

و همه بهش خندیدن …

 

اما زیر لب زمزمه میکرد:

 

حسیـــــــــــن  ….  حسیــــــــــــــن  …  حسیــــــــــــــن

دانلود آهنگ زنگ.httpshabhayetanhayi.ir

40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir دانلود آهنگ زنگ محرمی 40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir40525887395484754850.shabhayetanhayi.ir

download...shabhayetanhayi.ir لینک دانلود : لطفا کلیک کنید

hajm...shabhayetanhayi.ir حجم فایل : 801 KB

manba...shabhayetanhayi.ir منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے