emam reza (H.s 92-10)

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

با زمین خوردنت امروز زمین خورد زمین

آسمان خورد زمین عرش برین خورد زمین

وسط کوچه همینکه بدنت لرزه گرفت

ناگهان بال و پر روح الامین خورد زمین

صلی الله علیک یا سیدنا و مولانا یا ثامن الحجج

emam reza (H.s 92-10)

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

نیلی ترین رنگ ها بر پیکرش بود

معلوم بود امروز روز آخرش بود

معلوم بود آقای ما را زهر دادند

وقتی که می آمد عبایش بر سرش بود

صلی الله علیک یا سیدنا و مولانا یا ثامن الحجج

emam reza (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے