شهادت امام حسن مجتبی..رحلت پیامبر و شهادت امام رضا ع.shabhayetanhayi (1)

السلام علیک یا نبی الرحمة

زمین، کسى را گم کرده است؛

کسى که رد گام هایش، بهشت را به ارمغان جاى گذاشت،

و دست هاى بر آسمان برآمده اش، باران را به خشکسالى خالى مى آورد؛

کسى که بودنش، کابوس را از خواب کائنات سترده بود؛

او که نامش، بر جاهلیت زمین تاخت و فطرت ها را به اوج پاکى برد.

صلی الله علیک یا رسول الله الاعظم

 

شهادت امام حسن مجتبی..رحلت پیامبر و شهادت امام رضا ع.shabhayetanhayi (1)

یا کریم آل طاها ادرکنا

خداحافظ ای پدر سخاوت، ای سید جوانان بهشت!

تو، امید دست های خالی بودی؛

امید پدرانی که می دانستند تا تو هستی

طعم گس شرمندگی را نخواهد چشید.

صلی الله علیک یا حسن مجتبی

السلام علیک یا امام الرئوف!

سلام بر تو که مهربانی هایت از شمار زائران انبوهت بسیار بیشتر است.

امروز، سلام اشکبار ما با سوختن «اباصلت» همراه شده است.

 

سلام بر تو ای خورشید تابان خراسان که تمام انگورها، مرثیه خوان واپسین لحظات توانَد.

 

سلام بر تو ای عصمت هشتم!

کوچه های توس، هنوز بوی عطرآگین تو را می دهد و آوای غریب ملایک هنوز در طواف حریم کبریایی ات به گوش می رسند.

 

ای امام الرئوف!

همراه با کبوتران حرمت، محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم تا با زمزمه ملائک همراه شویم.

 

شهادت امام حسن مجتبی..رحلت پیامبر و شهادت امام رضا ع.shabhayetanhayi (2)