.

5545454533.shabhayetanhayi.ir

انزال زودرس (Premature Ejaculation)

زود انزالی اختلالی می باشد که در آن انزال مرد زودتر از شریک زندگی خود و یا زودتر از زمانی است که خودش می خواهد.

به عبارت دیگر:

زمانی به این مشکل اختلال گویند که یک مرد در بیش از پنجاه درصد از برخوردهای جنسی قبل از اینکه شریک جنسی خود رابه اوج لذت جنسی برساند، انزال می شود.

 رایج ترین تعریف این است : به انزال رسیدن مرد در عرض دو دقیقه بعد از دخول در بیش از پنجاه درصد از برخوردهای جنسی خود.

انزال زودرس دو نوع متمایز دارد: نوع اولیه که از زمان شروع سن بلوغ، و ثانویه که بعدها در زندگی انسان به وجود آمده است.
اکثر مردان انزال زودرس را حداقل یک بار در زندگی خود تجربه می کنند. زمان به انزال رسیدن به طور طبیعی بین افراد مختلف است.

مکانیسم انزال :

فرآیند فیزیکی انزال: انتشار و خروج است.

مرحله انتشار، فاز اول است. شامل رسوب مایع منی از مجرای دفران آمپول واتر، کیسه های منی و غده پروستات به داخل پیشابراه خلفی است.
مرحله دوم مرحله خروج که شامل بسته شدن گردن مثانه، پس از انقباضات ریتمیک از مجرای خروجی مثانه، ماهیچه های لگن و پرینه و استراحت متناوب اسفنکترهای خارجی پیشابراه است.

علل زیستی

 

اعتقاد بر این است که سروتونین (5HT) نقش تعدیل کننده در انزال دارد. تعدادی از مطالعات حیوانی اثر مهاری آن را بر روی انزال نشان داده اند.

با توجه به اینکه سطح پایین سروتونین در شکاف سیناپسی مناطق خاصی در مغز می تواند باعث انزال زودرس شود،

بنابراین استفاده از مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) در درمان انزال زودرس موثر است.

نورونهای حرکتی مسوول کنترل فاز انتشار و خروج، در ستون فقرات واقع شده اند و به صورت هماهنگ، زمانی که ورودی حسی کافی برای رسیدن به آستانه انزال وارد سیستم عصبی مرکزی می گردد، فعال می شوند.
در یک مطالعه، نود و یک درصد از مردانی که انزال زودرس داشتند، نشان داده شد که پاسخ دهی عصبی در ماهیچه های لگن این افراد سریعتراست.
تمرین های ساده ای که معمولا توسط درمانگران جنسی پیشنهاد میشود به میزان قابل توجهی کنترل انزال زودرس ناشی از عوامل عصبی را بهبود بخشد.

اغلب، این افراد ممکن است از ضد اضطراب ها و یا SSRI ها، مانند سرترالین، پاروکستین یا داپوکستین استفاده کنند
گرچه بعضی از مردان استفاده از کرم بی حس کننده را ترجیح می دهند.

اما چون ممکن است باعث احساس بی روحی و بی حسی در شریک جنسی شود، توسط درمانگر جنسی به طور کلی توصیه نمی شود.

images...shabhayetanhayi.ir

علل روانی:

 

بی تجربگی و عجله
افسردگی موقتی
استرس های ناشی از مسائل کاری ومالی،
انتظارات غیر واقعی در مورد عملکرد
سابقه سرکوب جنسی،
فقدان کلی اعتماد به نفس
روابط بین فردی آسیب دیده مانند انزوا و عدم وجود تعاملات اجتماعی
احساسات صدمه دیده
درگیری های عاطفی حل نشده که با رسیدن به صمیمیت عاطفی تداخل ایجاد می کند

درمان:

• رفتار درمان
• دارو درمانی
( Dapoxetine Priligy ) که به عنوان مهارکننده بازجذب (SSRI) انتخابی برای درمان انزال زودرس به بازار عرضه شده است.
ترامادول (Ultram یا Tramal) ,شبیه به یک ضد افسردگی که در آن سطوح سروتونین و نوراپی نفرین را افزایش می دهد. ( لازم بذکر است با توجه به اینکه این دارو از مشتقات تریاک بوده و اعتیاد آور است، استفاده آن بدون تجویز پزشک در ایران ممنوع می باشد.)

کلومیپرامین (Anafranil)
کرم حساسیت زدایی که در نوک و تنه آلت تناسلی مرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد و باعث جلوگیری از انزال زودرس می شود، اگر چه استفاده از این کرم ها ممکن است به کاهش احساس شریک منجر شود.

intracavernous.  به عنوان گشادکننده عروق به طور مستقیم به آلت تناسلی مرد تزریق می شود و برای کمک به مردان در کنترل انزال زودرس و حفظ نعوظ خود است.

.