zibasazi (H.s 92)

اندر احوالات مد جدید خیابان هایمان، که از قضا به اسم شهید هم هست…!

enheraf fekri (H.s 92-10)

zibasazi (H.s 92)    انحراف فکری  zibasazi (H.s 92)

بعضے افراد می گویند: اگر خدا می خواست، خودش جلوے این افراد را می گرفت

و توبیخشان مے کرد،

لابد خدا خواسته است که این کارها باشد . به ما چه ربطے دارد که مانع شویم؟

enheraf fekri (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے