.

مشکل ذهن های کوچک این است که :

دهانشان پیوسته باز است

 

..httpshabhayetanhayi.ir. (1)

عشق واقعی تاریخ انقضاء ندارد.

..httpshabhayetanhayi.ir. (3)

برای هیچ چیز شتاب نکنید ،

وقتش که برسد ،

آنطور که باید خودش اتفاق می افتد

 

..httpshabhayetanhayi.ir. (4)

هیچ چیز مثل قدم زدن 

کنار ساحل

روح را تسکین نمیدهد.

..httpshabhayetanhayi.ir. (5)

مبادا شوخی شوخی وارد دل کسی شوید ،

که او

جدی جدی شما رو به قلبش دعوت کرده باشد

یادتان باشد

هرگز باعث گریه کسی نشوید

چون خدا

اشک های او را میشمارد و به وقتش

با شما حساب میکند

..httpshabhayetanhayi.ir. (7)

لبخندی که در چهره ام میبینی

معنایش این نیست که :

زندگی ام بی نقص است ، بلکه یعنی :

قدر دان داشته هایم هستم و

از خدا به خاطر نعمت هایش سپاسگذارم

 

..httpshabhayetanhayi.ir. (9)

همیشه کسی وجود خواهد داشت

که سر راهتان سنگ پرتاب کند ،

این به شما بستگی دارد که

با آن سنگها چه میسازید،

پل یا دیوار؟؟؟

یادتان باشد

شما معمار زندگی تان هستید

پس معمار خوبی باشید

 

..httpshabhayetanhayi.ir. (10)

یا دوستتان دارد یا نه …

هرگز سعی نکنید کسی را متوجه ارزشتان کنید ،

اگر فردی قدر شما رو نمیداند ،

این یعنی لیاقت شمارو ندارد.

به خودتان احترام بگذارید

و با کسانی باشید که :

واقعا برای شما ارزش قائلند.

 

..httpshabhayetanhayi.ir. (13)

یادتان نرود :

افگارتان را هر روز دوباره شارژ کنید.

..httpshabhayetanhayi.ir. (14)

هرگز در راه

رسیدن به رویاهایتان تسلیم نشوید

..httpshabhayetanhayi.ir. (17)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے