.

خدایا

 

من در کلبه فقیرانه خود

 

چیزی دارم

 

که تو در عرش کبریایی خود نداری

 

من چون تویی دارم

 

و تو چون خود نداری

 

httpshabhayetanhayi.ir..6546445646