.

وقت دعا خجالت نکش

 

نگو من گنه کارم

 

نمیشنوه

 

اونی که اون بالاست

 

بیشتر از اونی که تو

 

فکر میکنی هواتو داره

 

1511126_shabhayetanhayi.ir