.

دوست داشتن یعنی :

 

وقتی میدونه رو چیزی حساسی

 

یا از کاری بدت میاد

 

حواسش هست که ناراحتت نکنه

 

دوست داشتن یعنی همین

544914_shabhayetanhayi.ir