عدد «اربعين» در متون ديني

يکي از تعبيرهاي رايج عددي، تعبير اربعين است که در بسياري از موارد به کار رفته است. يک نمونه آن که سن رسول خدا(ص) در زمان بعثت، چهل بوده است. گفته شده که عدد چهل در سن انسانها، نشانه بلوغ و رشد فکري است. گفتني است، برخي از انبيا در سنين کودکي به نبوت رسيده‌اند.

در قرآن آمده است «ميقات» موسي با پروردگارش در چهل روز حاصل شده است. در نقل است که، حضرت آدم چهل شبانه روز بر روي کوه صفا در حال سجده بود.

(مستدرک وسائل، ج9، ص329)

درباره بني اسرائيل هم آمده که براي استجابت دعاي خود چهل شبانه روز ناله و ضجه مي‌کردند.

(مستدرک، ج5، ص239)

اعتبار حفظ چهل حديث که در روايات فراوان ديگر آمده، سبب تأليف صدها اثر با عنوان اربعين در انتخاب چهل حديث و شرح و بسط آنها شده است.

در اين نقلها آمده است که اگر کسي از امت من، چهل حديث حفظ کند که در امر دينيش از آنها بهره برد، خداوند در روز قيامت او را فقيه و عالم محشور خواهد کرد.

در نقل ديگري آمده است که اميرمومنان(ع) فرمودند:

اگر چهل مرد با من بيعت مي‌کردند، در برابر دشمنانم مي‌ايستادم.

(الاحتجاج، ص84)

مرحوم کفعمي نوشته است:

زمين از يک قطب، چهار نفر از اوتاد و چهل نفر از ابدال و هفتاد نفر نجيب، هيچ گاه خالي نمي‌شود.

(بحار، ج53، ص200)

درباره نطفه هم تصور بر اين بوده که بعد از چهل روز علقه مي شود. همين عدد در تحولات بعدي علقه به مضغه تا تولد در نقلهاي کهن به کار رفته است، گويي که عدد چهل مبدأ يک تحول دانسته شده است.

در روايت است کسي که شرابخواري کند، نمازش تا چهل روز قبول نمي‌شود.

و نيز در روايت است که کسي که چهل روز گوشت نخورد، خلقش تند مي‌شود.

نيز در روايت است که کسي که چهل روز طعام حلال بخورد، خداوند قلبش را نوراني مي‌کند.

نيز رسول خدا(ص) فرمود:

کسي که لقمه حرامي بخورد، تا چهل روز دعايش مستجاب نمي‌شود.

(مستدرک وسائل، ج5، ص217)

اينها نمونه‌اي از نقلهايي بود که عدد اربعين در آنها به کار رفته است.

65188_shabhayetanhayi.ir

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

 

67894_shabhayetanhayi.ir

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

 

77076_shabhayetanhayi.ir

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

 

526768_shabhayetanhayi.ir

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین

 

556763_shabhayetanhayi.ir

التماس دعا