.

خیلی چیزهارو گفتن

 

معرفت میخواهد

 

نه طاقت

 

طاقت یک روزی تموم میشه

 

اما معرفت نه

(مسعود کیمیایی)

 

1.httpshabhayetanhayi.ir