khandeh talkh (H.s 92-10)

بعضی‌ از مردا رو میبینی‌ فکر میکنی‌ چه بی‌ خیاله و چه راحت می‌خنده !!

و فقط یه مرد می‌تونه بفهمه که یه ” مرد ” در روز چند بار زیر بار زندگی

میشکنه

بسلامتی اون مردایی که کوه دردن ، دارن از بغض خفه میشن ، ولی‌ باز

توی جمع میگن و میخندن !!

منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے