.

من اناری را ..

میکنم دانه..

به دل میگویم..

خوب بود این مردم..

دانه های دلشان پیدا بود..

(سهراب سپهری)

134664381111.shabhayetanhayi.ir