این روزهـــــا

         معنای زندگی

                  نهفته است در

                            لبخند پنهان پرندگان

                                      به انسان هایی که

                                                از آخرین تکه نانشان هم نمیگذرند…!

shabhayetanhayi.ir..234564354